Lance Airstick - trasa "czerwona" w Rokytnicy nad Izerą.