Właz do stacji pomp w Benecku. Ze względów praktycznych stację umieszczono pod powierzchnią gruntu.
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby stosowania ogniw grzewczych w celu zabezpieczenia jej przed zamarzaniem.