Stacja pomp na trasach zjazdowych Vladimíra Votočka w Rokytnicy nad Izerą - Rokytnie.
Proste rozwiązanie z zastosowaniem pompy zanurzeniowej, zaworu bezpieczeństwa i filtra. Zbiornik obok służy do odprowadzania zanieczyszczeń.