SMI regularnie uczestniczy w specjalistycznych imprezach targowych, takich jak Alpitec w Bolzano lub Interalpin w Innsbrucku. 
Zdjęcie z targów Swiss Alpina 2003, Martigny, Szwajcaria.