Stacja narciarska na Zadový jest obiektem zainteresowania mediˇw.