.: Dane dotyczące klienta :.

pola oznaczone * wypełnienie obowiązkowe

1.1 Nazwa handlowa firmy: *
1.2 Imię i nazwisko upoważnionej osoby: *
1.3 Adres: *
1.4 Numer telefonu: *
1.5 Faks:
1.6 Twój adres e-mail: *
.: Dane dotyczące urządzenia :.
2.1 Pozioma długość transportowa: [m]
2.2 Różnica wysokości pomiędzy stacjami: [m]
2.3 Dopływ energii el. (umieszczenie stacji)

2.4 Urządzenie

               

2.5 Trasa jest
2.6 Trasa
2.7 Prędkość transportowa
[m/s]
2.8 Urządzenia transportujące
2.9 Urządzenia transportujące ( opcje )
2.9 Warunki klimatyczne
2.10 Wysokość nad poziomem morza [m]
2.11 Ograniczenie mocy napędu (wymiarowość dopływu energii el.) [A],[kW]
2.12 Wymagana zdolność transportowa [osób/godz.]  
2.13 Notatka:

*

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000 r.Nr 12, poz. 136 i Nr 50 poz. 580).
------------------------------
Powyższe dane będą wykorzystywane przez Firmę P.H.U. NOBLES wyłącznie do kontaktu w w/w sprawie.