24.5.2006

Firma TÜV CZ s.r.o. Ostrava ve spolupráci s naší firmou organizovala ve dnech 22.-26.5.2006 školení zaplétačů lan pro lyžařské vleky a lanové dráhy.

První školení zaplétačů lan organizované firmou TÜV CZ

Na základě mnoha legislativních změn posledních 2 let, které se významně dotkly oblasti výroby a provozu lanových dopravních prostředků firma Michálek požádala Ing. Chromečku (TÜV CZ s.r.o. Ostrava) o pomoc v oblasti školení zaplétačů lan pro lyžařské vleky a lanové dráhy. Vzájemnou spoluprací a díky velmi vstřícnému a profesionálnímu přístupu pracovníků TÜV CZ proběhlo ve dnech 22.-26.5.2006 v malebném prostředí Beskyd první školení zaplétačů lan organizované firmou TÜV CZ, kterého se zůčastnili a při teoretickém a praktickém přezkoušení obstáli 4 pracovníci firmy Michálek s.r.o.. Tímto úspěšným proškolením zaplétačů lan naše firma vyplňuje profesní mezeru ve vlasních řadách (doposud jsme vlastního zaplétače neměli) a zároveň rozšiřuje svoji obchodní nabídku pro dosavadní, ale i nové zákazníky.

Naši zaplétači budou schopni zrealizovat nejen vlastní záplet dopravního či napínacího lana, ale zároveň tento záplet podložit nezbytnými legislativními podklady tj. vystavení PROHLÁŠENÍ O SHODĚ na dílčí systém "Lano včetně zápletu" (to v případě, že bude zákazníkovi dodáno lano od nás a proveden záplet) nebo PROHLÁŠENÍ O SHODĚ na bezpečnostní prvek "Záplet (či zkrácení) lana" (to v případě, že bude proveden záplet na laně dodaném zákazníkem, které musí mít veškeré potřebné dokumenty od výrobce lana nebo v případě provedení zkratky stávajícího lana).

Díky za spolupráci firmě TÜV CZ s.r.o. Ostrava a všem zůčastněným lektorům, ktěří se na školení zaplétačů podíleli.