Duża legitymacja spawalnicza według DIN 18800, część 7