W roku 1997 firma MICHÁLEK s.r.o. rozpoczęła realizację własnego programu produkcyjnego - produkcję transportowych urządzeń linowych. W zakładzie wytworzono dział projekcyjno - konstrukcyjny i w krótkim czasie firma wprowadziła na rynek swój pierwszy jednomiejscowy bębnowy wyciąg narciarski typu SINGLE. W ciągu następnych trzech lat ofertę poszerzono na obecnie produkowane cztery typy wyciągów.

 

 W dziedzinie tej nasz dział oferuje oczywiście także usługi w zakresie różnego rodzaju pomocy technicznej przy budowie nowych urządzeń, przebudowie urządzeń (wydłużanie trasy, poszerzenie zdolności transportowej itp.) lub przy odnawianiu używanych urządzeń (rewizja urządzenia, ocena stanu technicznego, ocena zakresu rekonstrukcji, wybór trasy, opracowanie projektów i dokumentacji do celów urzędowych, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej itp.). Oferta dotyczy wszystkich typów wyciągów narciarskich oraz siodełkowych kolejek linowych.

 

 Dalej nasz dział oferuje możliwości konstrukcyjne związane z opracowaniem dokumentacji produkcyjnej urządzeń maszynowych oraz produktów maszynowych w formie elektronicznej.