HALA PÍŠŤOVY (areál AGROP)

Chodzi o pierwotną część objektów produkcyjnych firmy, która jest położona w odległości 1 km od miasta Chrudim w kierunku południowym (kierunek Havlíčkův Brod, Brno). Do objektów firmy należy spawalnia, oddzielny dział obróbki mechanicznej, kryta przestrzeń montażowa, część magazynowa oraz wolna niekryta przestrzeń. Obiekty te są przeznaczone przede wszystkim do produkcji elementów spawanych ze stali, stali nierdzewnej i aluminium. Całkowita powierzchnia produkcyjna wynosi  600 m2.

Wyposażenie maszynowe:

Spawalnia jest wyposażona w samodzielną przycinarnię, powszechnie stosowane maszyny dzielące i tokarskie oraz w dźwig obrotowy o nośności 5 ton. Oddzielny dział obróbki mechanicznej jest wyposażony w konwencyjne obrabiarki. Miejsce służące do przeprowadzania wykończeń powierzchniowych jest tutaj oddzielone od reszty obiektu. Do wyładunku, załadunku i ekspedycji gotowych wyrobów jest stosowany wózek suwnicowy oraz dźwig o nośności 8 ton.

 

HALA CHRUDIM

Główne obiekty produkcyjne i magazynowe firmy, które są umieszczone w strefie przemysłowej Chrudim (kierunek Praga) są przeznaczone do produkcji ciężkich wyrobów maszynowych. Hala produkcyjna ma wymiary 90 m x 30 m (włącznie z nawami bocznymi) i jest wyposażona w dwie suwnice mostowe o nośności 5 i 10 ton. Od nawy głównej jest oddzielona przycinarnia materiału, magazyn narzędzi oraz miejsce służące do przeprowadzania wykończeń powierzchniowych wyrobów.

Wyposażenie maszynowe hali jest przeznaczone do precyzyjnej obróbki części maszyn o dużych rozmiarach i masie. Do załadunku i wyładunku materiału, do jego ekspedycji i magazynowania służy położona wzdłuż hali produkcyjnej wolna, niekryta przestrzeń o powierzchni 1800 m2 obsługiwana za pomocą suwnicy mostowej o nośności 10 ton. Wzdłuż toru suwnicowego położona jest droga dojazdowa do hali.