Dwumiejscowy wyciąg narciarski - DOUBLE MAX

Jest przeznaczony do większych, długich, dla narciarzy trudniejszych stoków oraz do większych ilości transportowanych osób z zalecaną zdolnością transportową 1200 osób/godz. Jest odpowiedni dla ośrodków narciarskich z wymaganiem wysokiego komfortu transportu.

Opis techniczny


Stacja napędowa składa się z dwusłupowej konstrukcji nośnej oraz z wozu napędzającego. Koło napędowe jest umieszczone w łożyskach tocznych i jest napędzane za pomocą nasuwnej skrzynki przekładniowej z silnikiem elektrycznym. Skrzynka przekładniowa jest wyposażona w przeciwzwrotne urządzenie wałkowe.

Stacja zwrotna składa się z samodzielnego słupa nośnego oraz z koła zwrotnego z pasowaniem. Dostęp do krążków linowych oraz do koła zwrotnego jest zapewniony za pomocą drabiny dostępowej i platform montażowych z balustradą. Stację można dostarczyć jako początkową (umieszczoną u spodu) lub końcową (umieszczoną u góry).

Podpory linowe są typu skośnego T i są wyposażone w drabiny dostępowe, platformy oraz w nadbudowy do celów montażowych.

Stacja napędzająca, zwrotna stacja i podpory linowe są umocowane do samodzielnych bloków mocujących za pomocą śrub mocujących, które wchodzą wraz z ramami zbrojeniowymi i samym zbrojeniem w skład dostawy.

Krążek linowy wykonany jest z aluminium z bocznicami stalowymi i z nawleczonym bandażem gumowym, który jest ściśnięty i zabezpieczony za pomocą wkładki klinowej. Pasowanie toczne krążków jest dosmarowywane, przy czym łożyska są kryte za pomocą uszczelnienia labiryntowego.
Zespoły krążków są wyposażone we chwytniki liny z urządzeniem zabezpieczającym, które w razie wykolejenia liny wyłącza wyciąg. Standardową częścią składową dostawy jest system lokalizacji miejsca wypadnięcia liny oraz sterownik zdalny wyciągu, w miejscu obsługi przy stacji napędzającej, który umożliwia oprócz klasycznych funkcji także bezpośrednią regulację prędkości według potrzeby.

Parametry techniczne

- odległość transportowa wyciągu od 500 do 1000 m
- przekrój koła napędowego (z wykładziną gumową) 2,5 m
- przekrój koła zwrotnego (z wykładziną gumową) 2,5 m
- rozstaw lin na trasie 2,5 m
- przekrój krążków linowych 250 mm
- naciąganie hydrauliczne, samoczynne
- unośniki hydrauliczne dwumiejscowe system TURBO
- typoszereg wydajnościowy napędów (AS silnik z przetwornicą częstotliwości) 55 do 110 kW
- prędkość transportowa (płynne sterowanie) 2,5 do 3,2 m/s
- lina transportowa ocynkowana A 18 do 22 mm
- zdolność transportowa 1200 osób/godz.
(maks. 1400 osób/godz.)
- wykończenie powierzchni stalowych części wyciągu ocynkowanie

-----------------------------------------------------------------------------------------

Na wyciągi narciarskie typu DOUBLE MAX posiadamy certyfikat inspekcyjny wystawiony przez ITI Praha.

-----------------------------------------------------------------------------------------