Jednomiejscowy wyciąg narciarski - SINGLE

 Jest przeznaczony do mniejszych stoków z wymaganiem komfortowego transportu narciarzy z uwzględnieniem samoobsługi oraz płynnego rozjazdu podczas startu. Bez jakichkolwiek problemów mogą z wyciągu korzystać także dzieci. Taki typ wyciągu znajdzie swoje miejsce w terenach o średniej różnicy wysokości z odległością transportową do 400 m.

Opis techniczny


Stacja napędowa jest standardowo dostarczana jako naciągająca do umieszczenia u spodu (może być i odwrotnie). Walec hydrauliczny urządzenia naciągającego jest umieszczony w ruchomym nośniku napędu, zespół naciągający jest umieszczony w poszerzonej części słupa nośnego. Napęd jest zapewniony za pomocą frontowej skrzynki przekładniowej z przeciwzwrotnym urządzeniem wałkowym. Koło napędowe z wykładziną gumową jest umieszczone bezpośrednio na wyjściowym wale skrzynki przekładniowej.
Stację zwrotną tworzy prosta spawana konstrukcja słupowa z drabiną dostępową.
Stacja napędzająca, stacja zwrotna oraz
podpory linowe są mocowane w samodzielnych blokach mocujących za pomocą śrub mocujących, które wchodzą włącznie z ramami zbrojeniowymi oraz ze zbrojeniem w skład dostawy. Krążek linowy wykonany jest z aluminium z bocznicami stalowymi oraz z nawleczonym bandażem gumowym, który jest ściśnięty i zabezpieczony za pomocą wkładki klinowej. Pasowanie krążków jest dosmarowywane, przy czym łożyska są kryte za pomocą specjalnego uszczelnienia. Zespoły krążków są wyposażone w chwytniki liny z urządzeniem zabezpieczającym, które w razie wykolejenia liny wyłącza wyciąg.

Parametry techniczne

- odległość transportowa wyciągu od 200 do 400 m
- przekrój koła napędowego (z wykładziną gumową) 2,0 m
- przekrój koła zwrotnego (z wykładziną gumową) 2,0 m
- rozstaw lin na trasie 2,5 m
- przekrój krążków linowych 200 mm

- naciąganie

hydrauliczne, samoczynne
- unośniki hydrauliczne jednomiejscowe system TURBO
- typoszereg wydajnościowy napędów (AS silnik z rozruchem    sterowanym) 5,5 - 18,5 kW
- prędkość transportowa (możliwość płynnego sterowania) 2,0 do 2,7 m/s
- lina transportowa ocynkowana 12,5 mm
- zdolność transportowa 900 osób/godz.
- wykończenie powierzchni stalowych części wyciągu ocynkowanie

-----------------------------------------------------------------------------------------

Na wyciągi narciarskie typu SINGLE posiadamy certyfikat inspekcyjny wystawiony przez ITI Praha.

----------------------------------------------------------------------------------------